Toevoegen van Autotask Ticket/Taaknummer als Referentie in het E-mailonderwerp

3 votes

We hebben de gewoonte om onze e-mailcommunicatie vanuit Sales zoveel mogelijk via Autotask te laten verlopen. Dit doen we door middel van sales-tickets of via verkoop- en adviestaken vanuit een project.

Wanneer een klant reageert per e-mail, wordt deze e-mail in Autotask geregistreerd als een nieuw verzoek omdat er geen taak- of ticketnummer in het e-mailonderwerp staat.

Daarom zouden we graag een optie willen hebben in Salesbuildr waarmee je kunt aangeven welk taak- of ticketnummer bij de offerte hoort, en dat dit nummer automatisch wordt toegevoegd aan het e-mailonderwerp van de e-mails die naar de klant worden gestuurd (bijvoorbeeld bij het verzenden van offertes, herinneringen, enzovoort). Op deze manier, wanneer een klant reageert, zal de communicatie netjes worden ingedeeld in Autotask, bij de desbetreffende taak of ticket.

Under consideration Suggested by: Erik Zwep Upvoted: 17 Oct, '23 Comments: 0

Comments: 0