Pipeline stages 1:1 color (PSA <> SB)

2 votes

Hi Team,

Het zou fantastisch zijn als de KLEUREN (van verschillende Opportunity Pipeline Stages vanuit PSA (1:1) overgenomen, of (identiek) ingesteld zouden kunnen worden.

Om op die manier eenduidig en herkenbaar te werken tussen PSA en SB

Mochten andere gebruikers er ook zo over denken, please upvote this one

Under consideration Suggested by: Frank de Ruyter Upvoted: 20 Mar Comments: 1

Comments: 1