Offerte en e-mailtemplate in verschillende talen

8 votes

Op dit moment staan onze offertes en e-mailtemplates in het NL, maar we zien ook nood aan een Engelstalige offerte. Is er de mogelijkheid om ook de e-mailtemplates in verschillende talen te beheren en te sturen afhankelijk van de taal waarin de offerte werd verstuurd?

Under consideration UX Suggested by: Jens Vandenbroecke Upvoted: 28 May Comments: 0

Comments: 0